Vision

Vision

 

Teater Solaris ønsker at tage et ansvar for at teatret bliver relevant for befolkningen, og at der skabes nye rammer og formater for teatermødet, hvor der er plads til fordybelse, mod og humanisme. Vi har ikke kun et ”publikum”, men varige og værdifulde relationer med alle slags mennesker. Relationer der rækker langt ud over selve teaterrummet. Vi er aktive, åbne og opsøgende overfor mennesker – og vi ønsker at gøre en sand forskel i menneskers liv.

 

Teater Solaris er fyldt med ambitioner og unikke visioner for hvordan dette kan realiseres og har udstukket 5 retninger for dette arbejde:

 

1) At skabe og producere nyskrevet dramatik – især indenfor musikteater.

2) At give plads til et ægte multikulturelt teater, både i forhold til medvirkende og publikum.

3) At være et internationalt samlingssted for professionelle scenekunstkunstnere.

4) At skabe teaterbygning og hotel.

5) At være borger- og publikumsindvolverende.

 

Teater Solaris er placeret i Lejre Kommune, hvor der er højt til loftet, en fantastisk natur, og en stærk vikingehistorie – alt sammen en stor inspiration for teatrets arbejde.

 

Teater Solaris står for åndelig dannelse. At vove at konfrontere de mange symmetriske og frygtfulde mønstre, der begrænser menneskers frihed og udfoldelse, og de konsekvenser det har.

 

Den overordnede målsætning er at skabe en forandring, en forvandling, men mest af alt at skabe et levende foranderligt rum for møder på alle planer. At mestre at møde det uforventede, nye og anderledes med åbenhed, tillid og til fælles inspiration.

 

 

Vores ypperste mål er, udover at skabe rum for møder og dermed vejen til dannelse, også at sætte fokus på de store spørgsmål.

Hvem er vi, hvad er meningen med vores liv - og ikke mindst - hvordan skaber vi en mening med vores liv?

 

Vi kalder vores genre for ånds-realisme, fordi kunst skal have en retning, et ønske om forvandling og forandring i vores samfund mod det bedre. Vi ved at ånds-dannelsen er det vigtigste for mennesket. Vi skal have bevidsthed for at kunne træffe rigtige og gode valg.

En forudsætning for dette er evnen til at perspektivere, og intet andet sted end i teatret, kan vi skabe nye indsigter, andre vinkler og en dybere forståelse, når vi sætter os dét som mål.

 

Dernæst lever vi i en virkelighed hvor hele den samlede videnskab er i gang med at opløse vores 1900-tals naturvidenskabelige forståelse og denne nye kvantefysiske tid bringer nærmest nye møder mellem ånd og videnskab, som ingen turde drømme om.

Denne enorme forandring er der et stort publikum for, og vi skal formå i kunsten. på ide-historisk vis, at påvise forbindelsen mellem denne utrolige nye virkelighed og fortiden.

Mange af de største skrevne værker kredser om de samme emner; mennesket versus gud, himmel og helvede og alt imellem.

 

Visuelt, stilmæssigt og genremæssigt kan det føres helt tilbage til det græske kor, der både er dansende, syngende, poetisk og musiskalsk, men også helt frem til den moderne søgen efter nyt og nye muligheder i de fantastiske muligheder teknologisk med lyd, lys og projektioner.

 

God kunstnerisk kvalitet kender til sin fortid, rider på sin nutid og peger ind i en fremtid på én og samme gang. Og ikke mindst søger vi de bedste professionelle kræfter til at forløse det med.

Teater Solaris | Tølløsevej 53, 4330 Hvalsø | Google Maps | Kontakt os